Vzdělávací program „Audit, finance a bankovnictví“ se zaměřuje na poskytnutí hloubkového a uceleného přehledu z oblasti financí, bankovnictví, finančních investic a finančního auditu.

V průběhu studia hlavní důraz je kladen na následující kompetence:

Délka trvání studia: 2 roky

Po úspěšném absolvování všech studijních povinností a složení zkoušek / obhájení závěrečné práce student získává diplom s titulem Odborník v oblasti auditu, financí a bankovnictví

Studium probíhá online.

Každý semestr probíhá atestační období, které trvá 1 týden. Po dobu 1 týdne student se musí zúčastnit písemných atestačních testů a zkoušek v přítomností akademické komise.

Výuka začíná každý rok, v září. Pro zápis na vzdělávací program prosím o vyplnění online přihlášky.