Vzdělávací program „Marketing a média“ zahrnuje tři oblasti: marketingovou komunikaci, PR a média. Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout teoretické a praktické znalosti v oblasti marketingu. V průběhu studia hlavní důraz je kladen na následující kompetence:

Vzdělávací program obsahuje předměty z oblasti marketingu, ekonomie, managementu, obchodní administrativy, reklamy, podpory prodeje a další.

Délka trvání studia: 3 roky

Po úspěšném absolvování všech studijních povinností a složení zkoušek / obhájení závěrečné práce student získává diplom s titulem Specialista Marketingu a PR.

Studium probíhá online.

Každý semestr probíhá atestační období, které trvá 1 týden. Po dobu 1 týdne student se musí zúčastnit písemných atestačních testů a zkoušek v přítomností akademické komise.

Výuka začíná každý rok, v září. Pro zápis na vzdělávací program prosím o vyplnění online přihlášky.