Vzdělávací program „Mezinárodní marketing a management“ je zaměřen na problematiku řízení společnosti v nadnárodním a globalizovaném prostředí, správu a marketing.

V průběhu studia hlavní důraz je kladen na následující kompetence:

Délka trvání studia: 2 roky

Po úspěšném absolvování všech studijních povinností a složení zkoušek / obhájení závěrečné práce student získává diplom s titulem Odborník v oblasti mezinárodního marketingu a managementu.

Studium probíhá online.

Každý semestr probíhá atestační období, které trvá 1 týden. Po dobu 1 týdne student se musí zúčastnit písemných atestačních testů a zkoušek v přítomností akademické komise.

Výuka začíná každý rok, v září. Pro zápis na vzdělávací program prosím o vyplnění online přihlášky.