Vzdělávací program „Podnikové finance a řízení“ poskytuje ucelený a hloubkový přehled o řízení podnikání, správu a plánování podnikových financí, včetně provedení finanční analýzy a vytvoření podnikatelského rozpočtu.

V průběhu studia hlavní důraz je kladen na následující kompetence:

Délka trvání studia: 3 roky

Po úspěšném absolvování všech studijních povinností a složení zkoušek / obhájení závěrečné práce student získává diplom s titulem Specialista Podnikových Financí a Řízení.

Studium probíhá online.

Každý semestr probíhá atestační období, které trvá 1 týden. Po dobu 1 týdne student se musí zúčastnit písemných atestačních testů a zkoušek v přítomností akademické komise.

Výuka začíná každý rok, v září. Pro zápis na vzdělávací program prosím o vyplnění online přihlášky.